top of page

Brand & Säkerhet

Uppsamlingsplats vid brand - Välkomstskylten vid parkeringen

Brand

Inträffar en brand är följande grundregel:

- Släck branden själva om möjligt (ex i en mindre papperskorg)

- Kan du inte släcka branden själv - SLÅ LARM

- Tryck in närmsta larmknapp som sitter utsatt på väggarna i hotellet. (Röd knapp)

- Utrym lokalen i lugnt och sansat tempo. Ta med gästerna och kollegorna till uppsamlingsplatsen.

- Vid larm ska minst en personal från varje avdelning kontakta receptionen för lägesstatus

På din väg ut:

- Prata med receptionspersonalen hur du kan hjälpa till, ex svara i telefonen och hänvisa gäster rätt.

- Får du ingen kontakt med receptionspersonalen så dirigera gästerna lugnt ut till uppsamlingsplatsen. 

Vad gäller för receptionen

- Om larmet redan gått iväg till räddningstjänsten (röda dioden lyser) och ni vet till 100% att det är ett falsklarm. Ring 112 och be att få prata med räddningstjänsten. Meddela att det är ett falsklarm.

- Hotellet är indelat i 3 olika zoner, så sirenerna låter inte på hela hotellet om man inte tryckt in brandknappen. 

- Receptionen tar på sig reflexvästarna som ligger i ''brandlådan'' i receptionen.

- Vid skarplarm så ska gästerna snarast möjligt gå ut till vår stora skylt/välkomst skylt vid parkeringen för att invänta vidare instruktioner av räddningstjänsten. 

- Vi lämnar inte vår arbetsplats förens vi vet att samtliga gäster har tagit sig ut. 

- Receptionen har huvudansvaret som innebär att dom har direktkontakt med räddningstjänsten. 

- TÄNK PÅ ATT HJÄLPAS ÅT!

- TA ALLTID LARM PÅ STÖRSTA ALLVAR OCH BEHÅLL ALLTID ETT LUGN!

Första hjälpen

- Hjärtstartare finns placerad i hotellreceptionen.

- Förbandslåda med plåster, kompressbindor, alvedon finns i hotellreceptionen.

 


 

bottom of page