top of page

Hantverkare

Då vi har hantverkare på plats så erbjuder vi dom förmånliga måltidspriser.  
Frukost/Lunch/Middag, 75 kr per tillfälle.  
Betalas i receptionen och kvitto visas upp i köket innan man tar för sig. 

Måltider serveras: 

Frukost 07:00 - 10:00

Lunch 11:00 - 12:00

Middag 16:00 - 17:00

Behöver någon hantverkare låna en huvudnyckel så kvitteras denna ut i hotellreceptionen.

Nyckeln återlämnas innan man lämnar hotellet. 

LJUDNIVÅ

Bullerarbete får endast vardagar efter kl 09:00, Helger efter kl 11:00.

Avlastning såsom traktor, kontakta vaktmästare Bejdar 076-421 88 78.

Gäller måndag - fredag kl 07:00 - 16:00

bottom of page