top of page

Anställning

Anställningen
Du skall senast en vecka efter din anställning ha genomfört en rundvisning av anläggningen av din närmaste chef. God kännedom om anläggningen är mycket viktigt oavsett vilken avdelningen du arbetar på. 

 

Tidsrapportering
När du påbörjar ditt arbetspass stämplar du in dig i vårt tidredovisningssystem på som heter personalkollen på våning 2 utanför personalmatsalen. Du stämplar in dig när arbetskläderna är på och du är redo för tjänstgöring. Utstämpling sker med arbetskläder på och då du är redo för att gå och byta om till dina privata kläder. Skatteverket kan när som helst göra en kontroll av vilka som arbetar på företaget. Om det inträffar att en sådan kontroll görs och någon i personalbemanningen inte är in stämplad tas en kontrollavgift ut. Denna avgift kommer att debiteras person i fråga genom ett löneavdrag på motsvarande belopp. Vid komplikationer av in och utcheckning skall personalansvarig kontaktas omgående. 

Tidrapporter sammanställs den 5:e varje månad och kontrolleras därefter av hotellchef. Eventuella avvikelser som semester och sjukfrånvaro noteras. 

 

Anställningsbevis
Anställningsbevis tilldelas vid anställningens början. Provanställning sker under 6 månader och går därefter över till en tillsvidareanställning. 

 

Arbetsschema/Tider/Ledighet
Schema fastställs med minst 2 veckors framförhållning beroende på avdelning, eventuella förändringar i schemat kan förekomma beroende på beläggning. Ändring och byten av arbetspass skall i förväg godkännas av avdelningsansvarig. Ansökan om semester/ledighet skall ske i god tid före
(3 veckor). Semester ansöks skriftligt hos avdelningsansvarig. 
Vid ledighet så ska vi sträva efter nollvision, vilket innebär att personal som är ledig inte ska bli kontaktad med jobbfrågor. Vi försöker lösa problem och frågor tillsammans med kollegor på plats så långt det går.  

Här hämtar du din blankett om ansökan om semester, BLANKETT!

 

Lön 
Lön utbetalas den 20:e varje månad i efterskott. När du registrerat ditt personnummer i personalkollen kommer du automatiskt att få ett mail där du får skriva ner dina kontaktuppgifter samt bankkontonummer.

Har du arbetat en röd dag, haft semester eller varit sjuk så måste detta noteras under lön/arbetad tid -> aktuell månad -> lämna meddelande i personalkollen för utbetalning. Har du ej jobbat något alls under en hel månad, då måste du mejla niclas@sodraberget.com för att meddela om du ex vill ta ut semester, varit sjuk längre period osv. Har man inte arbetat under hela månaden så ser vi ej er notering. 

 

Uppsägning 
Om provanställning avbryts i förtid måste arbetsgivaren/Anställd underrätta anställd/Arbetsgivare om detta minst 2 veckor i förväg. Uppsägning skall vara skriftlig. 

 

Sjukanmälan - Tillsvidareanställd 
Blir du sjuk är det viktigt att du kontaktar din avdelningschef så att vi kan få fram en ersättare. En karensdag gäller vid sjukskrivning dvs. ingen sjuklön kommer att betalas ut första dagen, därefter maximalt 14 dagar så betalar Hotell Södra Berget din sjuklön. Vid sjuklön dag 2-14 utbetalas sjuklön för schemalagd arbetstid endast om du angett sjukdagar i personalkollen under aktuell månad. Vid sjukdom efter dag 14 ska läkarintyg skickas till lönekontoret för att sjuklön skall utbetalas, då betalas din sjuklön utav försäkringskassan. Sjuklön uppgår till 80% av din ordinarie lön. 
Sjukintyg mejlas till niclas@sodraberget.com  

Måltider

Personalmat serveras i köket och förtärs i avskild personalmatsal på plan 2. (Bredvid stämpelklockan)

Om du jobbar fyra timmar eller mer så sker ett kostavdrag som dras av på din lön. (Förmånsbeskattning) 

Personalmat serveras inte för personal på sin fritid eller lediga dagar. 

Övrigt 

Respektera varandras arbetsplatser!

Det är inte tillåtet att vistas i serveringsgångar, kök, kallskänk, reception på sin lediga tid. 

Utlåning av mat, sprit, bilar eller teknisk utrustning är förbjudet. 

bottom of page